همان طورکه مستحضر هستید توسعه و آبادانی کشور نیازمند عزم ملی است. شرکت تهران برنز مصمم است تا در راستای تحقق این هدف بزرگ و مقدس حضور موثر و مفید داشته باشد؛ لذا با به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود و استفاده از اندیشه مدیران و مشاوران باتجربه اقدام به برنامه ریزی جامع دراین خصوص نموده است و بر این باور است با برنامه ریزی و تلاش مستمر می توان بر موانع موجود غلبه کرد و راه پیشرفت و تعالی را طی نمود.

عناوین اهداف و اقدامات این شرکت به شرح ذیل می باشد:

اهداف شرکت

  1. برنامه ریزی جهت توسعه و تجهیز منابع مورد نیاز
  2. طراحی و راه اندازی واحد  تحقیق و توسعه به منظور تولید شیرآلات متنوع ،با کاربری اَسان و بارعایت استانداردهای لازم
  3. برنامه ریزی جهت افزایش تولید شیرآلات همراه با تنوع لازم به منظور افزایش سهم نیاز بازار داخلی و خارجی
  4. کنترل کیفیت و نظارت دقیق بر فرایند تولید شیرآلات
  5. برنامه ریزی جهت کاهش قیمت تمام شده شیرآلات به منظور ارائه شیرآلات ارزان قیمت ، متناسب با توان خرید مصرف کنندگان عزیز