نمایش 1–14 از 20 نتیجه

شیر توالت سفید طلایی کد 2022

۹۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2022
رنگ

پوشش سطح

رنگ استاتیک کوره ای مقاوم در برابر گرما و سرما و ضربه

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر توالت سفید کروم کد 2026

۹۳۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2026
رنگ

پوشش سطح

رنگ استاتیک کوره ای مقاوم در برابر گرما و سرما و ضربه

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر توالت طلایی کد 2072

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2072
رنگ

پوشش سطح

pvd یا رسوب گذاری فیزیکی مقاوم ترین نوع آبکاری

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر توالت مشکی طلایی کد 2068

۹۸۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2068
رنگ

پوشش سطح

رنگ استاتیک کوره ای مقاوم در برابر گرما و سرما و ضربه

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر توالت کروم کد 2018

۸۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2018
رنگ

پوشش سطح

آبکاری استاندارد نیکل کروم بالای 12میکرون

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر دوش ( شیر حمام ) سفید طلایی کد 2021

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2021
رنگ

پوشش سطح

رنگ استاتیک کوره ای مقاوم در برابر گرما و سرما و ضربه

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر دوش ( شیر حمام ) سفید کروم کد 2025

۱,۲۶۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2025
رنگ

پوشش سطح

رنگ استاتیک کوره ای مقاوم در برابر گرما و سرما و ضربه

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر دوش ( شیر حمام ) طلایی کد 2071

۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2071
رنگ

پوشش سطح

pvd یا رسوب گذاری فیزیکی مقاوم ترین نوع آبکاری

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر دوش ( شیر حمام ) مشکی طلایی کد 2067

۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2067
رنگ

پوشش سطح

رنگ استاتیک کوره ای مقاوم در برابر گرما و سرما و ضربه

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر دوش ( شیر حمام ) کروم کد 2017

۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2017
رنگ

پوشش سطح

آبکاری استاندارد نیکل کروم بالای 12میکرون

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر روشویی سفید طلایی کد 2023

۹۳۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2023
رنگ

پوشش سطح

رنگ استاتیک کوره ای مقاوم در برابر گرما و سرما و ضربه

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

لوازم همراه

دارای دو عدد شلنگ پیسوار حصیری استاندارد استیل 304

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر روشویی سفید کروم کد 2027

۸۹۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2027
رنگ

پوشش سطح

رنگ استاتیک کوره ای مقاوم در برابر گرما و سرما و ضربه

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

لوازم همراه

دارای دو عدد شلنگ پیسوار حصیری استاندارد استیل 304

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر روشویی طلایی کد 2073

۱,۰۴۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2073
رنگ

پوشش سطح

pvd یا رسوب گذاری فیزیکی مقاوم ترین نوع آبکاری

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

لوازم همراه

دارای دو عدد شلنگ پیسوار حصیری استاندارد استیل 304

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیر روشویی مشکی طلایی کد 2069

۹۴۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 2069
رنگ

پوشش سطح

رنگ استاتیک کوره ای مقاوم در برابر گرما و سرما و ضربه

نشان ملی استاندارد

دارد

آلیاژ

آلیاژ برنج

سایز کارتریج

40

آبفشان

برنجی و ضد زنگ

ویژگی شاخص

دارای کاتریج 40/ ست اکونومی /رسوب پذیری کمتر نسبت به طراحی خاص بدنه

طرح

کلاسیک

پرلاتورکاهنده مصرف آب

دارد

لوازم همراه

دارای دو عدد شلنگ پیسوار حصیری استاندارد استیل 304

برند

تولید کننده : تهران برنز

شیرالات بهداشتی مهرسان

شیرآلات بهداشتی مهرسان یکی از باکیفیت‌ترین و پرفروش‌ترین شیرآلات بهداشتی در ایران است. این شیرآلات با استفاده از مواد اولیه مرغوب و تکنولوژی‌های روز دنیا تولید می‌شوند و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که آنها را به انتخابی ایده‌آل برای آشپزخانه و حمام شما تبدیل می‌کند.

طراحی زیبا و کلاسیک

شیرآلات بهداشتی مهرسان با طراحی زیبا و کلاسیک خود، زیبایی و ظرافت را به فضای آشپزخانه و حمام شما می‌بخشند. این شیرآلات در انواع رنگ‌ها و طرح‌ها موجود هستند تا با هر دکوراسیونی هماهنگ شوند.

دارای کارتریج 40

شیرآلات بهداشتی مهرسان دارای کارتریج 40 هستند که باعث می‌شود جریان آب روان و یکنواخت باشد. همچنین این کارتریج‌ها از دوام و طول عمر بالایی برخوردار هستند و نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارند.

صرفه جویی در مصرف آب

شیرآلات بهداشتی مهرسان دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب هستند که باعث می‌شود آب کمتری مصرف شود. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا در هزینه‌های آب صرفه‌جویی کنید و همچنین به محیط زیست کمک کنید.

پاکیزگی آسان

شیرآلات بهداشتی مهرسان به راحتی تمیز می‌شوند. بدنه این شیرآلات از آلیاژ برنج ساخته شده است که در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم است. همچنین سطح این شیرآلات صاف و صیقلی است که باعث می‌شود لکه‌ها و جرم به راحتی از بین بروند.

مواد اولیه کاملا آنالیزشده

شیرآلات بهداشتی مهرسان از مواد اولیه کاملا آنالیزشده ساخته شده‌اند که از کیفیت و دوام بالایی برخوردار هستند. این شیرآلات دارای گواهینامه‌های بین‌المللی کیفیت هستند و مطابق با استانداردهای جهانی ساخته می‌شوند.

رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

شیرآلات بهداشتی مهرسان به دلیل طراحی خاص بدنه، دارای رسوب پذیری کمتری هستند. این ویژگی باعث می‌شود شیرآلات شما برای مدت طولانی‌تری براق و زیبا باقی بمانند.

فروش ست اکونومی

شیرآلات بهداشتی مهرسان در ست‌های اکونومی نیز موجود هستند که مقرون به صرفه‌تر هستند. این ست‌ها شامل انواع شیرآلات آشپزخانه و حمام هستند و نیاز شما به انواع شیرآلات را برطرف می‌کنند.

قیمت مناسب و ارزان در بازار

شیرآلات بهداشتی مهرسان با توجه به کیفیت و ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند، قیمت مناسبی دارند. این شیرآلات یکی از مقرون به صرفه‌ترین شیرآلات بهداشتی در بازار هستند و ارزش خرید بالایی دارند.

نتیجه

شیرآلات بهداشتی مهرسان انتخابی ایده‌آل برای آشپزخانه و حمام شما هستند. این شیرآلات با طراحی زیبا و کلاسیک، کیفیت و دوام بالایی دارند و قیمت مناسبی دارند.

اگر به دنبال شیرآلاتی هستید که زیبایی، کیفیت و دوام را با هم داشته باشند، شیرآلات بهداشتی مهرسان گزینه‌ای عالی برای شما هستند.